1η συνάντηση

Ημερομηνία: 
22/12/2010 - 18:00

Προϊόντα της Συνάντησης

1. Διαπιστώθηκε η ανάγκη για διαρκή και στενή αλληλεπίδραση των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία, με απώτερο στόχο την προώθηση και την υποστήριξη εκπαιδευτικών καινοτομιών στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ).

2. Συγκεντρώθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές καινοτομίες που ήδη εφαρμόστηκαν σε σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στο εργαστήριο «Διδακτικής Φυσικών Επιστημών & Παραγωγής Διδακτικού Υλικού» της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Ο κατάλογος που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει:

  • Τη Χρήση Διαδραστικού Πίνακα στο Δημοτικό Σχολείο.
  • Τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ομαδοσυνεργατικά πλαίσια διδασκαλίας-μάθησης στο Γυμνάσιο.
  • Το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εξέλιξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού από την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, λογισμικό το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου.
  • Το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εξέλιξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού από την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, που θα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που πρόκειται να διδάξουν στην Υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση Διδακτικών-Μαθησιακών Σειρών σε χώρους της τεχνο-επιστήμης,  της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος (Site Visits).
  • Την υλοποίηση πραγματικών πειραμάτων στο Δημοτικό Σχολείο.
  • Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση πραγματικών πειραμάτων στο Γυμνάσιο.

3. Προγραμματίστηκαν μηνιαίες συναντήσεις ενδο-επιμόρφωσης των μελών του Εκπαιδευτικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας. Η επιμόρφωση αυτή, θα είναι βασισμένη στον παραπάνω κατάλογο των εκπαιδευτικών καινοτομιών και θα  στοχεύει στη διάχυση των σχετικών καινοτομιών στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η δεύτερη συνάντηση αποφασίστηκε να επικεντρωθεί στη χρήση του Διαδραστικού Πίνακα στο Δημοτικό Σχολείο, με εισηγητή τον εκπαιδευτικό Πασπάλη Σταύρο (Δημοτικό Σχολείο Λεχόβου).