4η συνάντηση

Ημερομηνία: 
09/11/2011 - 18:00

Η 4η συνάντηση των μελών του Δικτύου, πραγματοποιήθηκε στις 9/11/2011, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.

Η συνάντηση αφορούσε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) στις ΦΕ και συγκεκριμένα τις ενότητες της Βιολογίας. Συμμετείχαν τα μέλη του δικτύου και κυρίως οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας (σχολείο πιλοτικής εφαρμογής του ΝΠΣ) καθώς και προπτυχιακοί - μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που ασχολούνται με το ΝΠΣ στην Πρακτική Άσκηση ή στις εργασίες τους. Υπεύθυνη για το συντονισμό της συνάντησης ήταν η κ. Πόπη Παπαδοπούλου, βιολόγος, Λέκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων σύνταξης του ΝΠΣ.

Το περιεχόμενο της συνάντησης διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Δραστηριότητα γνωριμίας με τους συμμετέχοντες. Αποτύπωση και συζήτηση της σχέσης και της εμπειρίας των συμμετεχόντων/ουσών με το ΝΠΣ.
  • Δραστηριότητες σε ομάδες, με στόχο την εξοικείωση με το νέο περιεχόμενο, τη δομή και τις καινοτομίες του ΝΠΣ στις ΦΕ (Ενότητες Βιολογίας).
  • Καταγραφή των πρώτων διαπιστώσεων σχετικά με τις αλλαγές στις ενότητες και συζήτηση.
  • Σύντομη παρουσίαση του κοινού σκεπτικού όλων των ενοτήτων Βιολογίας από την Α’ έως και την Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.