2η συνάντηση

Ημερομηνία: 
16/02/2011 - 18:30

Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των μελών του Εκπαιδευτικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών της Παιδαγωγικής Σχολης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.
Στην συνάντηση αυτή ο δάσκαλος και διευθυντής του Δημοτικού σχολείου Λεχόβου, Σταύρος Πασπάλης παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη την μεθοδολογία χρήσης του διαδραστικού πίνακα που εφαρμόζει στο σχολείο του τα τελευταία χρόνια και μοιράστηκε τις εμπειρίες του με τους παρευρισκόμενους.
Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν E-Beam. Τοποθετήθηκε σε σκληρή, λεία και λευκή επιφάνεια ένας Γωνιακός Σαρωτής που κάλυπτε (σάρωνε) μια επιφάνεια 80΄΄ όπου προβάλλονταν μέσω βιντεοπροβολέα (Projector) η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Ο Γωνιακός Σαρωτής είχε συνδεθεί με USB με τον Η.Υ. Με τη χρήση μιας Ψηφιακής Γραφίδας-Ποντίκι επιτυγχάνονταν η επικοινωνία (αλληλεπίδραση) του Εισηγητή με τον υπολογιστή και τα λογισμικά χρήσης.
Παρουσιάστηκαν στον Δ.Π.:
·         Οι βασικές λειτουργίες
·         Λειτουργία ως Λευκός Ηλεκτρονικός Πίνακας
·         Απλή χρήση για κάλεσμα ιστοσελίδων από το Διαδίκτυο.
·         Παρουσίαση εικόνων, βίντεο, κειμένων.
·         Το λογισμικό του E-Beam ως εργαλείο εφαρμογών στο μάθημα.
·         Το λογισμικό του Smartboard της Smarttech και οι δυνατότητές του σε ό,τι έχει σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες.
·         Η ψηφιακή μορφή (PDF) των διδακτικών βιβλίων του Δημοτικού και η επεξεργασία της αρχικής μορφής του μαθήματος.
·         Παρουσίαση τρόπων διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων με Δ.Π. στην Γ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Λεχόβου. Ιδέες για καλύτερο προγραμματισμό της διδασκαλίας.